Vui lòng đợi
Ngày 24/03/2022: Ban quản lý Vịnh Nha Trang thu phí tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun theo Nghị Quyết số 24/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Khánh Hòa ngày 13/12/2016 và bảo hiểm tai nạn theo công văn số 7450/UBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa
  • testimonial img

    "Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Trước đây, vùng đất Nha Trang vốn thuộc về Chiêm Thành, do đó các di tích của người Chăm vẫn còn tồn tại nhiều nơi ở Nha Trang. Nha Trang được Thủ tướng chính phủ Việt Nam công nhận là đô thị loại I vào ngày 22 tháng 4 năm 2009. Nha Trang được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông, Viên ngọc xanh vì giá trị thiên nhiên, vẻ đẹp cũng như khí hậu của nó..."

    THÀNH PHỐ NHA TRANG